Around London - December 2011 - RailwayGalleries
378228 with the corresponding service to London Euston

378228 with the corresponding service to London Euston

class 378south kenton